i314140_1547545276386

ÅRSMØTE I HANA IDRETTSLAG

Hana IL kaller inn til ordinært Årsmøte 2018 tirsdag 19.2.2019. Sted: Akademiet. Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Det blir enkel servering. Husk saker til behandling skal leveres innen 2 uker før årsmøte.

ÅRSMØTE 2018

Dato 19.2. 2019 Kl. 18.00     Sted: Akademiet

Dagsorden:

Sak 1          Åpning av årsmøtet

Sak 2          Konstituering

Sak 3          Årsrapport 2018

Sak 4          Regnskap 2018

Sak 5          Forslag

Sak 6          Kontingentsatser 2019

Sak 7          Budsjett 2019

Sak 8          Organisasjonsplan

Sak 9          Innkomne forslag

Sak 10        Valg

Sak 11        Avslutning

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret senest 2 uker før årsmøte til dagligleder@hana-il.no  Husk at forslag skal være skriftlige og signert.

treningspark skilt

Treningsparken på Hana IL

Nå starter arbeidet med en utendørs og urban treningspark bak Hana IL klubbhuset. Vi er...
FT022020

Les Fotballtreneren nr. 2/2020 digitalt

Som en del av samarbeidsavtalen mellom Norsk Fotballtrenerforening (NFT) og Norges Fotballforbund (NFF) gjøres en...
Klubbhuset

Vår nye hjemmeside er LIVE!

Vi er i ferd med å oppdatere nettsiden. Vi har mye gammel informasjon etter Spoortz-systemet...