iStock-175405848

Familien din kan få støtte

I Norge skal du ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og gå i bursdag, selv om foreldrene dine har en vanskelig økonomi.

Hvis ikke familien din har mulighet til å kjøpe klær eller annet utstyr du trenger for å delta på vanlige uteaktiviteter, bursdager eller andre merkedager, kan du få støtte til å kjøpe dette.

I Sosialtjenesteloven §18 står det at personer som ikke har nok penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har nemlig krav på stønad, ifølge § 18 i Sosialtjenesteloven.

Får man ikke stønad etter § 18, kan man innvilges støtte etter § 19, dersom det er helt urimelig å ikke gi hjelp. Trenger familien avkobling eller ferie, kan det for eksempel være aktuelt å innvilge økonomisk stønad etter denne paragrafen.

For å kunne få økonomisk stønad (støtte) må personen først utnytte alle andre inntektsmuligheter.

Sosialtjenesteloven har som formål å ivareta hjelpebehov som ikke dekkes av andre ordninger. Loven skal også bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

NAV og kommunen

Arbeids- og velferds-direktoratet (NAV) gir også tilskuddsmidler til ulike prosjekter som skal bekjempe fattigdom blant barn og unge. NAV gir disse midlene til kommunen, og de har også gitt tilskudd til prosjekter som utstyrsbanker, leksehjelp og ulike ferie- og fritidsaktiviteter.

Noen av NAV-kontorene samarbeider også med frivillige organisasjoner og privat næringsliv lokalt. Kommunen du bor i har også ulike ordninger hvor du kan få økonomisk støtte, eller for eksempel låne utstyr til aktiviteter.

Disse tilbudene kan du delta på

Sliter familien økonomisk skal ikke dette gå ut over dine sosiale opplevelser. Derfor arrangeres flere ulike gratisaktiviteter og ferier for familier som trenger litt ekstra økonomisk støtte. Her er en oversikt over ulike aktiviteter både du og familien kan delta på, eller søke om å få være en del av:

Denne info her hentet fra UNG.NO

136715724_2848053502133517_1741271022199858150_n

Ny assistent trener på plass i Hana IL

En gammel kjenning vender tilbake i klubben, Kenan Mehremic spilte flere sesonger i klubben. (84...
Klubbhuset

Engasjerte sjeler med hjerte for klubben søkes

Hana IL drives av, med og for medlemmene i klubben. Hovedstyret i Hana IL består...
image2 (2)

Sesongrapport fra Gutter født 2009

Trenerteamet er meget fornøyd med sesongen 2020 tross Covid-19 pandemien som slo ut for fullt...